TRD Thermostat
 (71c)

dsc01645.jpg (546013 bytes)   dsc01647.jpg (585222 bytes)

dsc01641.jpg (557466 bytes)

dsc01642.jpg (553447 bytes)   dsc01648.jpg (513124 bytes)

 

Gasket
DSC01649.JPG (55846 bytes)

trd_t1.jpg (118477 bytes)   trd_t2.jpg (80342 bytes)